Demisec
Ortopædkirurgisk speciallægeklinik

Albue og underarm

Hvis du har smerter, hævelse eller andre problemer med din albue eller underarm kan du læse nærmere her.

Smerterne kan stamme fra forskellige strukturer, som er nævnt her og gennemgået i det følgende.

 • Led ogledbånd
 • Muskel og sener
 • Nerver
 • Andet

Led og Ledbånd

Symptomer fra leddet vil ofte være smerter ved aktivitet og i hvile - måske kombineret med nedsat bevægelighed.
Hvis der er ledbåndsskade kan der være instabilitet i albueleddet.

Årsager:

 • Slidgigt
 • Isolerede knogle- eller bruskskader
 • Frie ledmus
 • Ledbåndsskader

Slidgigt

Diagnosen:

Hvis der er mistanke om slidgigt vil jeg henvise dig til røntgenundersøgelse af albuen. Røntgenundersøgelse kan med stor præcision vise om du har slidgigt.
Slidgigt i albueleddet er sjælden. I lettere tilfælde behandles med aflastning, evt støttende bandage. I mere moderate tilfælde behandles med smertestillende medicin (Pamol og eventuelt gigtpiller (f.eks. Ipren).
Hvis ovenstående ikke er tilstrækkeligt til at gøre dig en smertefri, kan vi på Demisec tilbyde blokader, som vil reducere smerterne i en længere periode – normalt 2 – 3 måneder. (blokade er indsprøjtning af binyrebark ind i leddet – kombineres normalt med lokalbedøvelse).
I sjældne tilfælde er slidgigten så udtalt, at en Proteseoperation i leddet anbefales. Er det tilfældet skal du henvises til en af de Skulder-Albue afdelinger i Regionen, som tilbyder denne behandling. Den vil ikke blive optalt nærmere her.

Brusk og knogleskader

Bruskskader og frie ledbus kan forekomme efter traumer mod albuen. F.eks. kan der efter mindre brud i spolebenets ledhoved opstå isoleret bruskskade (eller mindre knogleskader) i en mindre del af leddet.
Hvis der er mistanke til dette bliver diagnosen normalt stillet efter en røntgenundersøgelse eller måske en MR-scanning. I svære tilfælde skal der måske udføres en kikkertoperation med henblik på. fjernelse af ledmusen og til oprensning i leddet.

Ledbåndsskader

Ledbåndsskader ses efter kraftige forvridninger eller ledskred af albuen. Ledbåndsskade vil medføre mindre eller større grader af instabilitet. Behandlingen vil blive tilrettelagt i forhold til graden af instabiliteten . Operation er sjældent nødvendig.
Diagnosen stilles på baggrund af sygehistorien/skadens omfang, den kliniske undersøgelse, eventuelt ultralydsundersøgelse af løsheden og måske en MR-scanning.

Behandling:

I lette tilfælde behandles med stabiliserende øvelser og eventuelt en stabiliserende skinne.
Er der udtalt løshed kan der udføres en operation, hvor ledbåndet rekonstrueres. Det vil medføre en længere periode med aflastning og efterfølgende genoptræning.

Muskel og sener

Hyppigste skader på muskler og sener omkring albuen omfatter:

 • Tennisalbue
 • Golfalbue
 • Frie ledmus
 • Overbelastning i bicepssenen (bøjesene) eller i triceps (strækkesenen)
Hyppige tilstande i underarmen er overbelastningstilstande i underarmsmusklerne
Tennisalbuen og golfalbuen er overbelastningsskader i underarmens strække- eller bøjemuskler. Der kommer meget intensive belastningssmerter ved enten den udvendige – eller indvendige albuekno. Der er meget pinefulde smerter ved selv let belastning (f.eks. løfte en kaffekop, en liter mælk eller tilsvarende).
Diagnosen stillers på basis af sygehistorien (som naturligvis omfatter oplysning om belastning af armen på arbejde og i fritid). Undersøgelsen og diagnosen er forholdsvis simpel, idet der altid er en ganske distinkt ømhed på enten udvendige eller indvendige albuekno.

Behandlingen kan desværre være langvarig.

Behandling skal så vidt muligt omfatte reduceret belastning, træningsøvelser og i sværere tilfælde blokadebehandling. Træningsøvelserne vil ikke umiddelbart fjerne smerterne med det samme, men har til formål at gøre senetilhæftningen så stærk, at den kan klare den daglige belastning.
Træningen bør være tilpasset sværhedsgraden af seneinflammationen Blokaden vil normalt fjerne inflammationen i senetilhæftningen og dermed smerten , men gør ikke senen stærkere, hvorfor smerterne kan komme retur når blokaden ikke længere hjælper.
Der er ikke gode resultater ved operativ behandling, hvorfor dette kun anvendes i sjældne kroniske tilfælde.

Nerver

Der findes nogle sjældne tilstande, hvor nerver kan komme i klemme ved albuen og på underarmen. Disse tilstande viser sig med smerter i visse belastningssituationer samt måske neurologiske udfaldssymptomer (nedsat kraft og føleforstyrrelse) i underarm og hånd.
Der er beskrevet afklemning af flere nervegrene på underarmen.

Afklemning af Radialisgren (Kaldes også Radialtunnelsyndrom)

Billede af den dybe gren af Radialisnerven, hvor den passerer Frohses arkade
Radialisnerven passerer albuen udvendigt, hvorefter den deler sig i en muskulær gren (dyb gren) og en sensorisk gren (overfladisk). Den dybe gren passerer ned under et stramt muskel-/fiberstrøg (Kaldet Frohses Arkade). Normalt vil der være ømhed over nerven og i nogen tilfælde motorisk påvirkning (dvs nedsat kraft i de muskler som innerveres af nerven – dette er de muskler som strækker håndled og fingre.
Symptomer vil ofte være smerter opadtil udvendigt på underarmen; ømhed over den øverste del af spolebenet og ned over supinatomusklen; sjældent nedsat muskelfunktion/kraft. Der kan være smerteforværring ved stræk af 3. fingeren. Tilstanden kan ses sammen med en tennisalbue.
Diagnosen stilles på basis af sygehistorien (måske langvarig overbelastning ved idræt (f.eks bordtennis, måske arbejde med vibrerende værktøj o.lign.) og den kliniske undersøgelse.
Normalt vil vi bestille en nerveledningsundersøgelse af armen (negativt resultat udelukker ikke afklemningssymptomer)
Behandlingen omfatter reducering/fjernelse af udløsende årsag, fysioterapi og massage.
I svære kroniske tilfælde tilbydes operativbehandling.